Veelgestelde vragen

Wat is het rendement van zonnepanelen?

De opbrengst en het rendement van zonnepanelen hangt sterk af van hoe deze op uw woning geplaatst worden. De zonnepanelen geven bij een specifieke oriëntatie en hellingshoek ten opzichte van de zon een optimaal rendement. Is de situatie minder gunstig, dan betekent dat veelal nog steeds een goede en rendabele opbrengst. Zeker met de toepassing van micro-omvormers van Enphase blijft uw opbrengst maximaal.

Voor wie geldt het verplichte energielabel C voor kantoren?

Het verplichte energielabel C voor kantoren gaat gelden voor alle kantoorgebouwen waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2. Per 1 januari 2023 gaat deze verplichting in en hier zal door het bevoegd gezag op toegezien worden.

Hoe zit het met de BTW op zonnepanelen als huiseigenaar?

Vanaf 1 januari 2023 is door de Rijksoverheid de BTW op zonnepanelen afgeschaft. Dit betekent dat de BTW op zonnepanelen omlaag gaat van 21% naar 0%. Dit nultarief geldt echter alleen als de zonnepanelen op woningen of bijgebouwen van een woning worden geïnstalleerd. Het verlaagde tarief is zowel op de aankoop als de installatie van zonnepanelen van toepassing. Deze ontwikkeling is gunstig voor de particuliere klant, maar is ook interessant voor huurondernemers en woningcorporaties. 

Voordelen van afschaffing BTW zonnepanelen
Door de verlaging van de BTW naar 0%, hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen, de BTW bij de Belastingdienst niet meer terug te vragen. De afschaffing van de BTW wil niet zeggen dat zonnepanelen goedkoper worden - maar je hoeft de BTW die je normaalgesproken terugkrijgt - gewoon niet meer te betalen. Het voordeel hiervan is dat je BTW-vrij kunt investeren en je je niet langer hoeft te melden bij de Belastingdienst. Daarnaast hoopt het kabinet met het instellen van het nultarief, meer particulieren te stimuleren om zonnepanelen te nemen. Dit omdat je het BTW bedrag niet langer hoeft mee te rekenen, wat voor sommige huishoudens een beslissende keuzefactor kan zijn.

Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen?

Het kopen van zonnepanelen doe je niet zomaar. Het is daarom belangrijk om goed te weten of de woning geschikt is voor zonnepanelen en of deze genoeg rendement behalen. Om dit voor jou te verduidelijken bezoeken onze adviseurs jou altijd persoonlijk aan huis. Zo weet je eenvoudig, zeker en snel welke en hoeveel zonnepanelen voor jouw woning geschikt zijn. Tevens is dit het moment dat in overleg wordt vastgesteld hoe de kabel van de zonnepanelen vanaf het dak naar de meterkast kan worden gehaald.

Zijn er subsidies van toepassing bij de installatie van zonnepanelen?

Voor installaties bij huiseigenaren geldt geen subsidierekening meer, alleen nog de BTW-teruggave.

Voor zakelijkse installaties geldt de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) subsidie en de EIA-regeling (Energie-investeringsaftrekregeling).

  • SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en geldt voor zakelijke grootverbruikers met aansluitingen groter dan 3 x 80 ampère. Met de SDE+ stimuleert het Ministerie van Economische zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling SDE+.

  • De Energie-investeringsaftrekregeling (EIA) levert een bedrijf gemiddeld 11% fiscaal voordeel op bij de installatie van zonnepanelen. De EIA-regeling geldt voor bedrijven met installaties tot en met 3 x 80 ampère.

Onze adviseurs ondersteunen u graag met eventuele subsidie-aanvragen.  

Hoelang duurt het voordat er een afspraak wordt gemaakt om de daksituatie te bekijken?

In verband met enorme drukte nemen wij momenteel binnen 10 werkdagen contact met u op.

 

Waarom kan ik bij Smit Zonnepanelen geen online dakscan maken?

Smit Zonnepanelen is van mening dat een online advies niet voldoende rekening houdt met extrene factoren. Daarom komen wij bij u op bezoek om ter plekke de situatie te bekijken van het dak op uw huis of bedrijfspand. 

Zit ik ergens aan vast na ontvangst van een offerte?

Nee, onze offertes zijn geheel vrijblijvend, u zit dus nergens aan vast. 

Wie komen bij mij installeren?

Smit Zonnepanelen maakt gebruik van gecertificeerde installatieteams. Dit wil zeggen dat het ervaren, deskundige en gekwalificeerde monteurs zijn. Ook voor de verzekering een belangrijk argument.  

Hoe lang duurt het installeren van een paar zonnepanelen?

Het monteren van zonnepanelen is een gespecialiseerd klusje maar in de ideale situatie (dus met goede weersomstandigheden) worden binnen 1 werkdag 8 panelen gemonteerd. Bij complexe installaties of een grote hoeveelheid panelen kan dit een aantal werkdagen in beslag nemen. Tijdens het inventarisatiebezoek zal onze specialist hier een indicatie van geven. 

Wat is de investering in zonnepanelen?

Dat is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat mogelijk is, welke omvormer er wordt gekozen en hoelang men bezig is met de installatie. Onze adviseur kan u hier meer over vertellen. 

Wat houdt de salderingsregeling in?

De zonnepanelen installatie levert stroom terug via de groepenkast. In uw woning zijn natuurlijk altijd apparaten die stroom gebruiken en zij krijgen als eerste deze stroom gevoed: hoe meer apparaten er stroom gebruiken, des te groter uw eigen gebruik. Wanneer er uiteindelijk toch nog meer stroom wordt opgewekt dan u momenteel gebruikt, dan zal de overige stroom worden terug geleverd via de kWh-meter van Liander. Deze meter kan dus alleen het overschot meten dat wordt terug geleverd en niet de totaal opgewekte stroom.

Vanwege de salderingsregeling die geldt, wordt aan het eind van uw contractjaar bekeken wat er is afgenomen aan stroom en wat u heeft terug geleverd. De teruglevering wordt van de afgenomen stroom afgetrokken en dit is dan wat u aan verbruik moet betalen. U krijgt dus hetzelfde voor een kWh als dat u ervoor betaald. 

Welke garantie geldt er op zonnepanelen?

De zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar, de standaard fabrieksgarantie zit tussen de 12 en 15 jaar. De micro-omvormers hebben een fabrieksgarantie van 25 jaar.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen horen minstens 25 jaar mee te gaan. In de meeste gevallen zal een zonnesysteem langer blijven werken. Een technische levensduur van 30-35 jaar is niet ongebruikelijk, al wordt het rendement van de zonnepanelen natuurlijk wel minder.

Kunnen zonnepanelen tegen harde wind of hagel?

De zonnepanelen van Smit blijven zelfs liggen bij windkracht 12 omdat wij gebruik maken van een kwalitatief uitstekend draagsysteem. Uiteraard kunnen de weerselementen ervoor zorgen dat er beschadigingen ontstaan aan uw zonnepanelen. Denk aan een boom die op uw dak valt of hagelstenen zo groot als tennisballen. Voor dit soort schade is het van belang om uw verzekering aan te passen vanaf de installatie van uw zonnepanelen. Vergeet daarom niet om bij uw verzekeraar te melden dat er zonnepanelen op uw dak zijn aangebracht. 

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

In de regel: nee. Als huiseigenaar mag u over het algemeen zelf beslissen of u uw dak transformeert tot een eigen zonnefabriek. De overheid noemt dit: vergunningvrij maar niet zonder regels. Het zonnepanelensysteem zelf moet namelijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is wel zo dat aan woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht bepaalde eisen worden gesteld vanuit de gemeente.

In geval van zonnepanelen op een nieuw te bouwen bedrijfspand, moet u de verleende Omgevingsvergunning voor het gebouw toevoegen aan uw SDE+ subsidieaanvraag. De zonnepanelen kunnen ook in een veldopstelling geplaatst worden. In dat geval moet u een Omgevingsvergunning aanvragen, die u meestuurt bij de subsidieaanvraag. Als u geen Omgevingsvergunning nodig heeft, moet u dat kunnen aantonen door relevante documentatie bij uw subsidieaanvraag mee te sturen. Houd er wel rekening mee dat als een bezwaar of beroep is aangetekend, de verleende vergunning nog niet onherroepelijk is.

Welke omvormer is geschikt voor mijn dak?

Bij het kiezen van de beste omvormer voor uw zonnepanelen letten wij op verschillende dingen, zoals het totale vermogen van alle zonnepanelen, de oriëntaties van de zonnepanelen en of er schaduw valt op de zonnepanelen. Smit Zonnepanelen biedt de keuze uit 3 soorten omvormers:

1 - String omvormer - Deze omvormer wordt in de woning gemonteerd, zo dicht mogelijk bij het dak. Hierbij worden alle panelen op het dak in serie gezet ofwel direct aan elkaar verbonden. Hierdoor heeft schaduw of vervuiling op één paneel invloed op de opbrengst van alle panelen. Het slechtst presterende paneel bepaalt in dit geval dus uw totale opbrengst. 

 2 - Omvormer met optimizers – Deze omvormer wordt in de woning gemonteerd en de optimizers onder de panelen. Door een speciale schakeling staan de panelen parallel en heeft schaduw en vervuiling alleen invloed op het paneel waar dit op valt. Uw opbrengst wordt dus zoveel mogelijk geoptimaliseerd.

 3 - Micro omvormers – Deze omvormers worden onder het paneel geplaatst en zorgen voor directe omzetting van de DC spanning naar wisselspanning. Door de parallel schakeling wordt het maximale uit elk paneel gehaald en heeft schaduw en vervuiling alleen invloed op het paneel waar dit op valt. Bij deze installatie wordt er dus geen omvormer in de woning geplaatst, maar gaat er alleen een kabel vanuit de meterkast naar het dak. 

Is mijn elektriciteitsmeter geschikt?

Er bestaan verschillende elektriciteitsmeters, waarvan twee geschikt zijn voor teruglevering van zonnestroom. Met een slimme meter wordt zowel de geleverde als teruggeleverde energie van de zonnepanelen op een correcte manier geregistreerd. Een slimme meter in combinatie met zonnepanelen is de garantie voor een zorgeloze en correcte saldering door het energiebedrijf. Daarnaast is een ferrarismeter, te herkennen aan de draaischijf, in principe ook geschikt voor zonnepanelen. De meter draait namelijk letterlijk terug. Een kanttekening bij deze energiemeter is wel dat het energiebedrijf door het terugdraaien niet de salderingsregels wil toepassen.

Hoe weet ik hoeveel zonnepanelen er op mijn dak passen?

Dit is afhankelijk van het oppervlakte van uw dakvlak. Daarnaast is er een aantal kenmerken hierbij ook van belang, zoals: oriëntatie, hellingshoek en schaduwvorming. Daarom komt onze adviseur eerst persoonlijk langs om de situatie ter plaatse te bekijken en daarna gaan wij dakscan maken om te bepalen wat de zonnepanelen daadwerkelijk gaan opwekken. Hierbij is uw jaarlijks stroomverbruik leidend; wij adviseren nooit om meer stroom op te gaan wekken dan u verbruikt.

Moeten zonnepanelen worden schoongemaakt en hebben ze onderhoud nodig?

Over het algemeen hebben zonnepanelen weinig onderhoud nodig. Er zitten geen bewegende delen in de installatie die voor problemen kunnen zorgen en de panelen worden niet snel vies. Zonnepanelen worden namelijk altijd schuin geïnstalleerd. De hellingshoek van de panelen zorgt ervoor dat bij elke regenbui de zonnepanelen weer schoonspoelen. Indien er sprake is van een blijvende aanslag dan kunnen de zonnepanelen schoongemaakt worden. U mag zonnepanelen alleen schoonmaken met warm gedestilleerd water (zonder sop) omdat er een beschermlaag op de panelen zit. Met name zonnepanelen op en plat dak adviseren we één keer per jaar schoon te maken.

Hoe wordt de stroom die ik lever aan het energienet verrekend met mijn energierekening?

Als u zonnepanelen energie produceren op een moment dat u het niet zelf verbruikt, dan wordt uw stroom geleverd aan het energienet. Uw energieleverancier betaalt u dezelfde prijs als u nu betaalt voor uw energie (gemiddeld 0,22 euro per kWh). Levert u in totaal meer stroom terug dan dat uw afneemt? Dan krijgt u hier een terugleververgoeding voor en dit heet salderen.

Is de prijs voor installatie verwerkt in de offerte?

Jazeker, via Smit Zonnepanelen krijgt u een complete offerte, dit is dus inclusief montage en aanpassingen in de meterkast door gecertificeerde zonnepaneleninstallateurs. Het gaat dus om een all-in offerte waardoor u achteraf niet voor verrassingen kunt komen te staan.

Welk draagsysteem gebruikt Smit Zonnepanelen?

Wij gebruiken het Clickfit Esdec montagesysteem. Hiervoor geldt een fabrieksgarantie van 20 jaar. 

Is het dak van mijn bedrijfspand wel geschikt voor zonnepanelen?

Onze adviseur komt persoonlijk langs op locatie om uw dak te beoordelen. Wij controleren altijd de constructie van het dak en de gebruikte materialen. Mocht het niet mogelijk zijn om zonnepanelen te plaatsen, dan adviseren wij over hoe het dak toch geschikt gemaakt kan worden. Een zonnepaneel weegt tussen de 15 en 20 kilo, afhankelijk van de grootte van het paneel. De dak-last toename bedraagt bij een hellend dak ca. 20 kg per m² en bij een plat dak, afhankelijk van de wind-zone, tussen de 20 en 40 kg per m².

Wat gebeurt er met mijn energielabel zodra ik zonnepanelen laat plaatsen?

In de meeste gevallen zal u een beter energielabel krijgen wanneer u deze zal aanvragen. Zonnepanelen dragen in hoge mate bij aan het omlaag brengen van het energieverbruik en is dus een duurzame investering. Een goede stap richting de energielabel C certificering, die verplicht is voor kantoorpanden per 1-1-2023.

Ik wil persoonlijk en vrijblijvend geïnformeerd worden, kan dat?

Natuurlijk is het mogelijk om bij Smit Zonnepanelen een persoonlijk adviesgesprek aan te vragen. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen met u door te spreken. Dit advies is volledig vrijblijvend. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op zonnepanelengebied en zullen u in een persoonlijk gesprek een gedegen advies geven waarin rekening wordt gehouden met uw wensen en uw woning. Mocht u er dan voor kiezen om Smit Zonnepanelen uw zonnepanelen te laten realiseren, dan zal uw adviseur u begeleiden bij de aankoop en plaatsing van zonnepanelen. Zo hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Wie zorgt er voor het onderhoud en de schoonmaak van de zonnepanelen op mijn bedrijfspand?

Het is mogelijk om via Smit Zonnepanelen een zakelijk servicecontract af te sluiten. Periodiek worden de panelen dan gereinigd en gecontroleerd op een juiste werking. Vraag om meer informatie bij uw adviseur.

Wat is het verschil tussen de verschillende soorten panelen die worden aangeboden?

Er zijn veel verschillende soorten panelen verkrijgbaar. Er zit verschil in Wattpiek vermogen, garantietermijn, vermogensgarantie en natuurlijk de uitstraling van een paneel. U kunt er wel van op aan dat Smit Zonnepanelen alléén de beste kwaliteit panelen gebruikt van gerenommeerde bedrijven die hun panelen diverse veiligheids- en kwaliteitstesten hebben laten ondergaan. 

Op welke termijn kunnen na akkoord op een offerte de zonnepanelen worden geïnstalleerd?

Uitgangspunt is dat de zonnepanelen binnen vier weken na akkoord zijn geïnstalleerd bij u thuis.

Moet mijn opstalverzekering worden aangepast?

Dat kunt u nakijken in uw polis. Meestal wordt van u verwacht dat u aanpassingen of verbouwingen aan uw huis zelf meldt. Wij adviseren altijd bij uw verzekeringsmaatschappij te melden dat u zonnepanelen heeft laten plaatsen.

Mijn zonnepanelen leveren geen stroom meer na onweer. Wat nu?

Uw installatie is volgens de NEN1010 normen geïnstalleerd en is in de meterkast aangesloten met een automatische zekering, die tevens aardlekschakelaar is. Tijdens onweer of sterk statisch geladen lucht, kan het zijn dat de aardlekschakelaar de installatie uitschakelt. In dit geval zullen de panelen de opgewekte stroom niet meer aan elektriciteitsnet leveren, oplossing hiervoor is de automaat weer inschakelen door het palletje omhoog te zetten. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of er nog wordt geleverd, dus of de automaat nog staat ingeschakeld.

Waar vind ik mijn jaarverbruik in kWh terug?

U vindt uw jaarverbruik in KwH terug op de jaarafrekening van uw energieleverancier. Indien de leverancier gebruik maakt van een app, is het daar ook op terug te vinden. 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.